https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pięknie czytali

W Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia zorganizowany został VIII Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania. Konkurs był skierowany do dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którym literatura i jej piękne czytanie są bliskie.

Organizatorem tegorocznego konkursu były: Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej.

Celem konkursu było: uwrażliwienie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności prezentacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania – jako formy spędzania wolnego czasu, integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha. Osobą odpowiedzialną za całokształt imprezy była wieloletnia propagatorka pięknego czytania Olga Tatuśko. Zmagania konkursowe prowadziła Ewa Ławniczak, dekoracjami zajmowała się kreatywna Magdalena Lemańska, a Irena Świętochowska wspierała organizację.

– W konkursie brały udział: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Warsztaty Terapii Zajęciowej, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wałbrzychu. Czytającą była również pani Renata Gileta. Piękno czytania honorowo oceniało jury, któremu przewodniczyła Agnieszka Ptasznik– nauczycielka IV Liceum Ogólnokształcącego, która bardzo życzliwie podkreśliła sukcesy prezentujących fragmenty literackich utworów. Natomiast goście z uznaniem wyrażali się o świetnej organizacji imprezy oraz przepięknym czytaniu, co wywołało ogólną radość i wzruszenie. Następnie wszyscy konkursowicze zostali usatysfakcjonowani dyplomami i nagrodami, a opiekunowie podziękowaniami. Spotkanie zakończono tradycyjnie gratulacjami dla wszystkich, którzy pięknym czytaniem otwierali serca na świat literatury – relacjonuje Olga Tatuśko.

(OMT)

REKLAMA

REKLAMA