https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje społeczne w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca na lata 2022 – 2027. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji zapisów projektu Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Głuszyca. Konsultacje przeprowadzone są do dnia 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00. Otwarte spotkanie informacyjne odbędzie się 7 czerwca 2022 r. w godz. 16.00-17.00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 9w Głuszycy. Konsultacje prowadzone są także w formie: ankiety przeprowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, dostępnej pod adresem https://gluszyca-ankieta.webankieta.pl/;  zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać: w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: https://gpr-konsultacje.webankieta.pl/ oraz w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta mieszącym się w   pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca. Materiały informacyjne, ankieta oraz formularz konsultacyjny są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.gluszyca.pl, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuszycy pod adresem www.gluszyca.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. Parkowa 9, 58-340 Głuszyca, pok. nr 2.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA