https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Porozumienie WSSE i Toyoty

W Wałbrzychu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest-Park a Toyotą Motor Manufacturing Poland. Obie spółki, mając na względzie kryzys humanitarny, który został wywołany atakiem Rosji na Ukrainę, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, postanowiły współdziałać w celu aktywizacji zawodowej uchodźców deklarujących wolę podjęcia pracy w sektorze przemysłowym.

Na terenie centrum szkoleniowego Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu już od 23 maja odbywają się specjalne szkolenia z zakresu podstawowych kompetencji, niezbędnych na stanowisku pracownika produkcyjnego. Osoby z Ukrainy, które w ramach działań podejmowanych przez WSSE Invest-Park, a także w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, wypełniły ankietę i zgłosiły się do uczestnictwa w szkoleniach im dedykowanych, w tym w szkoleniu przygotowanym przez TMMP, zostaną przydzielone do jednej z dwóch ścieżek szkoleniowych. Jest to dla tych osób nie tylko okazja na zdobycie konkretnych umiejętności, ale także na uzyskanie doświadczenia w rozmowach rekrutacyjnych i „dotknięcia” procesu produkcji.

Porozumienie podpisali Piotr Wojtyczka, prezes zarządu WSSE Invest-Park i Dariusz Mikołajczak, prezes zarządu Toyota Motor Manufacturing Poland.

 – Podpisane porozumienie to kolejny element pomocy dla uchodźców z Ukrainy, realizowany przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną Invest-Park. Do tej pory, w ramach pięciofilarowego pakietu pomocowego, nasza spółka zrealizowała już szereg działań na rzecz pomocy Ukraińcom, przekazała m.in. 300 tys. zł na pomoc humanitarną, zorganizowała wśród pracowników zbiórkę rzeczową oraz zapewniła bazę mieszkaniową. Uruchomiliśmy także specjalny portal rekrutacyjny, który umożliwia osobom z Ukrainy wprowadzenie swoich danych i – dzięki temu – otrzymanie korzystnej dla nich oferty pracy– wylicza prezes Piotr Wojtyczka.

(DCH)

REKLAMA

REKLAMA