https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chronią żaby w Zagórzu Śląskim

W Zagórzu Śląskim, w okolicach jeziora Bystrzyckiego, na odcinkach drogi powiatowej nr 3371 D oraz drogi powiatowej nr 3373 D trwa akcja ratowania żab. Wzdłuż drogi zostały rozstawione zabezpieczeń, które ograniczają płazom możliwość wkraczania na jezdnię. Działania te podejmowane są od 2015 roku i mają na celu zabezpieczenie płazów, będących w Polsce pod ochroną, przed rozjeżdżaniem ich przez samochody.

W tym regionie zidentyfikowano występowanie głównie 2 gatunków chronionych: ropuchy szarej i żaby trawiastej, które zaczynają okres rozrodu i przez 2- 3 tygodnie tłumnie przemieszczają się przez ruchliwą jezdnię, kierując się w stronę zbiornika wodnego w celu złożenia skrzeku. Akcja prowadzona jest wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Nadleśnictwo Świdnica oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu, przy wsparciu ze strony Gminy Walim, Klubu Przyrodników i wałbrzyskiego oddziału Stowarzyszenia Straż Ochrony Przyrody w Polsce.

– Akcję ochrony płazów prowadzimy od 2015 roku, po przeprowadzonej wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i Klubem Przyrodników wizji lokalnej, w trakcie której stwierdziliśmy śmierć blisko 500 żab z chronionych gatunków, rozjechanych przez samochody w trakcie migracji przez drogę. Podjęliśmy zatem działania prewencyjne, polegające na rozstawianiu – w miejscach największej migracji – płotków z agrowłókniny i folii oraz wkopywanie wiaderek, w których gromadzą się płazy i kilka razy dziennie są przenoszone przez drogę do zbiornika wodnego. Materiały dostarcza Nadleśnictwo Świdnica, natomiast  Powiat Wałbrzyski zapewnia brygadę drogową, która montuje te instalacje i na zmianę z członkami Straży Ochrony Przyrody będzie regularnie przenosić nagromadzone żaby przez jezdnię. Racjonalne i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska naturalnego, a także ochrona przyrody są dla nas ważnymi zagadnieniami –  wyjaśniają organizatorzy akcji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA