https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kto wymyślił maturę?

4 maja w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Za twórcę egzaminu dojrzałości uznawany jest pruski minister do spraw kościoła i szkolnictwa Karl Abraham von Zedlitz, który urodził się w Czarnym Borze, a pochowany został w Walimiu.

W 1788 roku Karl Abraham von Zedlitz opracował egzaminy pozwalające na dalszą edukację na szczeblu uniwersyteckim. Kim był twórca matur? Urodził się 4 stycznia 1731 roku w Czarnym Borze (wówczas był to niemiecki Schwarzwaldau), ukończył Szkołę Rycerską w Brandenburgu, następnie został członkiem najwyższego trybunału w Berlinie. W roku 1770 został ministrem sprawiedliwości, a rok później ministrem do spraw kościoła i szkolnictwa. Zasłynął jako autor i krzewiciel koncepcji rozwoju pruskiego szkolnictwa, szczególnie średniego. Był jednym z najwybitniejszych pruskich ministrów. Do szkół wprowadził nowy, ulepszony typ nauczania i lepsze metodycznie podręczniki, zgodnie z założeniami Fryderyka Wielkiego. Król pragnął bowiem, aby w szkołach zerwano z mechanicznym i bezmyślnym wkuwaniem niepotrzebnych i zbędnych informacji, na rzecz kształcenia myślenia i kształtowania własnego charakteru. Zedlitz, wypełniając królewskie wskazania, przyczynił się ostatecznie do przestawienia pruskiej oświaty na nowe, neohumanistyczne i oświeceniowe tory. Dokonał istotnego przełomu, wprowadzając zaledwie w ciągu dwóch dekad średnie szkolnictwo Prus do europejskiej elity. Zedlitz był także reformatorem Akademii Rycerskiej w Legnicy, a po utracie stanowiska ministra, w latach 1788-1789, jej dyrektorem. To właśnie w pierwszym roku jego rządów w legnickiej akademii pisany był po raz pierwszy egzamin dojrzałości. Karl Abraham von Zedlitz zmarł 18 marca 1793 r. w Cierńczycach (wówczas niemieckim Kapsdorf), wsi położonej obecnie w gminie Kąty Wrocławskie. Ostatnie lata swego życia minister spędził w Walimiu, w odziedziczonej posiadłości, dlatego został pochowany w krypcie kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi w Walimiu.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA