https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Laureaci konkursu Fundusz Toyoty 2022

24 kwietnia zakończyło się głosowanie na projekty, które zostaną dofinansowane w konkursie grantowym Fundusz Toyoty – dobre pomysły zmieniają nasz świat.

Fundusz Toyoty, stworzony przez fabrykę Toyoty w Wałbrzychu, co roku wspiera oryginalne i ciekawe projekty, które zakładają trwałą zmianę w otoczeniu i związane obszarami priorytetowymi firmy, którymi są: ekologia, edukacja techniczna, sport, bezpieczeństwo na drogach oraz poprawa mobilności/swoboda poruszania się. Fundusz Toyoty to partnerstwo czterech podmiotów. W przygotowaniu i realizacji projektów organizacjom pomagają uczniowie technikum architektury krajobrazu Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz uczniowie kierunku informatyka Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach. Fundacja Edukacji Europejskiej pełni rolę koordynatora funduszu, a fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach finansuje najlepsze pomysły.

W konkursie mogły uczestniczyć organizacje non-profit, czyli jednostki, które nie są nastawione na osiąganie zysku, takie jak: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, wyższe uczelnie, kluby sportowe, wspólnoty samorządowe. Maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 20 000 zł. Wszystkie zaplanowane działania w ramach projektów powinny być zrealizowane do października 2022 r. Wnioski można było składać on-line od 20 września do 3 grudnia 2021 r. Spośród nich komisja konkursowa wybrała projekty z obu obszarów, które utworzyły listę rankingową. W II etapie na stronie https://fundusztoyoty.pl/glosowanie/ odbyło się głosowanie na zakwalifikowane projekty. Dofinansowanie otrzymały projekty, które uzyskały największą liczbę punktów w I i II etapie konkursu:

1. Wnioskodawca: PSP nr 5 w Boguszowie – Gorcach, projekt: „Kolczasty zakątek- o jeżu nie tylko na papierze”, liczba punktów: 915, dotacja: 19 020 zł;

2. Wnioskodawca: PSP nr 2 w Wałbrzychu, projekt: „Miasteczko Ruchu Drogowego”, liczba punktów: 885, dotacja: 19 504 zł;

3. Wnioskodawca: Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku, projekt: „Budowa boiska sportowego w Golińsku”, liczba punktów: 880, dotacja: 20 000 zł;

4. Wnioskodawca: PSP nr 1 w Boguszowie – Gorcach, projekt: „Naukowy Plac Zabaw przy PSP nr 1”, liczba punktów: 870, dotacja: 19 982 zł;

5. Wnioskodawca: SP nr 1 w Świdnicy, projekt: „EKOlogicznie, EKOnomicznie, kreatywnie i aktywnie na dwóch kółkach”, liczba punktów: 865, dotacja: 20 000 zł;

6. Wnioskodawca: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu, projekt: „Rusz ciało i mózg! – gry stolikowe „pod chmurką”, liczba punktów: 825, dotacja: 18 085 zł.

– Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy powodzenia w realizacji projektów. 29 kwietnia 2022 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2A w Wałbrzychu, odbędzie się spotkanie laureatów, które będzie połączone z prezentacją zwycięskich projektów. Serdecznie zapraszamy – mówi Grzegorz Kruszyński, wiceprezes Fundacji Edukacji Europejskiej.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA