https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie miasteczko ruchu drogowego?

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu kolejny raz bierze udział w konkursie grantowym: Fundusz Toyoty – Dobre pomysły zmieniają nasz świat. Zaproponowany przez szkołę projekt „Miasteczko ruchu drogowego” został zakwalifikowany do II etapu.

– Nasza szkoła tym razem promuje bezpieczne zachowania na ścieżkach pieszo – rowerowych. Według projektu, „Miasteczko ruchu drogowego” ma powstać na placu przed budynkiem szkoły. W ramach miasteczka powstanie plac manewrowy oraz mini tor przeszkód. Uzyskane fundusze przyczynią się również do rozwoju dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu, tworząc bazę pieszo – rowerową, ale również podniesie świadomość przyszłych użytkowników dróg o ważny aspekt, jakim jest ogólnie pojęte „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. W dniach 11-24.04.2022 roku odbędzie się głosowanie lokalnej społeczności na najlepsze projekty. Liczymy na Wasze głosy – mówi Anita Politowicz, nauczyciel z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA