https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Seniorzy będą mieli klub

Na ul. Krakowskiej w Boguszowie – Gorcach rozpoczęły się prace budowlane w pomieszczeniach klubu seniora.

23.03.2022 r. została zawarta umowa z wykonawcą, któremu przekazany został teren budowy w ramach zadania „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior+”, ul. Krakowska 14, 58 -370 Boguszów – Gorce”. Inwestycja polega na modernizacji nieużytkowanego lokalu znajdującego się na parterze budynku w celu utworzenia przyjaznego i komfortowego miejsca spotkań dla seniorów z Boguszowa-Gorc. Wartość robót budowlanych, zgodnie z umową, wynosi 289 982,50 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 200 000 zł.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA