https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansowanie remontu boiska

Burmistrz Głuszycy Roman Głód odebrał z rąk Zastępcy Dyrektora Wydziału Obszarów Wiejskich UMWD Tomasza Gajewczyka umowę o przyznaniu pomocy na modernizację boiska sportowego przy ul. Dolnej.

– Zawarcie umowy ma pomóc w powstaniu nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w centrum Głuszycy. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania przyczyni się do zainteresowania dzieci oraz młodzież aktywną formą spędzania czasu. Dodatkowo obok budynku socjalnego zamontujemy zbiornik na wodę deszczową, która będzie służyła do nawadniania płyty boiska – informuje Burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA