https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

7 lat więzienia dla byłego burmistrza Boguszowa – Gorc

Sąd Okręgowy w Świdnicy skazał Jacka C. – byłego burmistrza Boguszowa – Gorc na karę łączną 7 lat więzienia oraz na dotkliwe kary finansowe. A za kupowanie głosów w wyborach samorządowych, na jeden rok więzienia – w zawieszeniu na 3 lata – skazana została także radna Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc Urszula M. Oba wyroki nie są prawomocne.

Przypomnijmy: 19 grudnia 2018 r., zaledwie po miesiącu urzędowania na stanowisku burmistrza Boguszowa – Gorc, Jacek C. został aresztowany w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach. Po około roku, Prokurator Okręgowy w Świdnicy skierował do sądu akt oskarżenia, w którym oskarżył go o popełnienie czterech czynów, polegających na:

1. przyjęciu, jako Burmistrz Boguszowa Gorc korzyści majątkowej w kwocie 70 000 złotych od jednego z przedsiębiorców wykonujących prace na rzecz gminy, w zamian za przedłużenie wykonania realizacji umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego,

2. przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 10 000 złotych w czasie, gdy pełnił funkcję Starosty Wałbrzyskiego, w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dotyczącej przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,

3. płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podjęciu się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową w wysokości 50 tys. zł,

4. działaniu na szkodę Gminy Boguszowa Gorc i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Jacek C. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, a w złożonych wyjaśnieniach podał swoją wersję wydarzeń, która stała w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Proces przed Sądem Okręgowym w Świdnicy rozpoczął się w styczniu 2020 r. W czerwcu tego samego roku mieszkańcy Boguszowa – Gorc w referendum odwołali Jacka C. ze stanowiska burmistrza miasta, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w lipcu 2020 r. uchylił mu areszt, dzięki czemu Jacek C. odzyskał wolność i przed sądem odpowiadał z wolnej stopy.

Po ponad dwóch latach procesu, świdnicki sąd ogłosił wyrok, w którym skazał Jacka C. na karę łączną: 7 lat pozbawienia wolności i 15 tysięcy złotych grzywny. Ponadto sąd orzekł: przepadek 10 tysięcy złotych, które stanowiły korzyść majątkową, nakaz zapłaty Gminie Boguszów-Gorce 4,255 mln złotych z tytułu poniesionych strat oraz zakaz pełnienia funkcji w samorządzie i organach państwa przez 6 lat od zakończenia odbywania kary.

W tym samym procesie wyrok usłyszała także Urszula M., która w 2018 r. dostała się do Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc z komitetu wyborczego Jacka C. Za kupowanie głosów za alkohol sąd wymierzył jej karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

Oba wyroki nie są prawomocne.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA