https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Informacja oraz integracja

W hali sportowo-widowiskowej OSiR w Świebodzicach odbyło się spotkanie dla osób, które przyjechały do tego miasta uciekając przed wojną na Ukrainie. Organizatorem spotkania był burmistrz Paweł Ozga, a głównym celem było przekazanie wszystkim uchodźcom z Ukrainy, którzy zatrzymali się w Świebodzicach, kompleksowych informacji w trzech najważniejszych kwestiach: legalizacji pobytu, podjęcia pracy i uczęszczania dzieci do szkół.

– Ze względu na duże zainteresowanie tematem, jako pierwsza omówiona została kwestia uzyskania numeru PESEL. Przypominamy, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – każdy obywatel Ukrainy, który uciekając przed wojną, przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski, może wystąpić o nadanie numeru PESEL. W tym celu należy udać się do właściwego urzędu gminy aby uzyskać niezbędne informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku. W przypadku Urzędu Miejskiego w Świebodzicach należy udać się na ul. Żeromskiego 27, do pokoju nr 4, gdzie mieści się Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej. Celem usprawnienia obsługi, w miarę możliwości, prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie godziny wizyty pod numerem telefonu: 74 666 95 52. Gmina Świebodzice dołoży wszelkich starań, aby każda z osób, która trafiła do naszego miasta poczuła się tu dobrze i bezpiecznie.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie specjalnie powołanego w mieście zespołu ds. uchodźców z Ukrainy, przedstawiciele placówek oświatowych, dziekan Dekanatu Świebodzickiego Józef Siemasz, a także osoby reprezentujące świebodzickie jednostki, instytucje, spółki, pracownicy urzędu miejskiego oraz kluby sportowe i organizacje pozarządowe. Spółka ZGK Świebodzice zadbała o bezpieczny transport wszystkich chętnych. Każda osoba otrzymała kompleksowy informator, ułatwiający poruszanie się w sferze urzędowej w Gminie Świebodzice. Znajdują się w nim objaśnienia jak krok po kroku uzyskać numer pesel, czy założyć profil zaufany, który umożliwi ubieganie się o poszczególne świadczenia.

– Jednak wydarzenie miało również inny cel. Mam ogromną nadzieję, że było płaszczyzną do integracji, wzajemnej komunikacji i stworzenia naszym gościom poczucia bezpieczeństwa. Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek, a w czasie kiedy dorośli uzyskiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dzieci bawiły się pod opieką animatora – dodaje Paweł Ozga.

(WPK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty