https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dadzą wytchnienie opiekunom

Gmina Głuszyca otrzymała 100% dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Socjalnej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program „Opieka Wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki mogą dysponować czasem dla siebie, przeznaczając go na odpoczynek i regenerację, czy również na załatwienie niezbędnych spraw.

Gmina Głuszyca, przyznając usługę opieki wytchnieniowej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym (lub równoważnym) stopniem niepełnosprawności które mają niepełnosprawność sprzężoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia, stale przebywają w domu tj. nie korzystają z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego. Pod uwagę brany jest także stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników programu.

Wysokość dotacji udzielonej Gminie Głuszyca wynosi 134 400 zł.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA