https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomogą wypełnić wnioski

17 marca 2022 r. (czwartek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie Gorcach odbędą się konsultacje pracowników ZUS z mieszkańcami, którzy potrzebują wsparcia w składaniu elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+) oraz wniosku o świadczenie RKO na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Gmina Miasto Boguszów-Gorce zapraszają do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury przy pl. Odrodzenia 4 w Boguszowie-Gorcach w godzinach od 9.00 do 13.00, gdzie będzie można uzyskać fachową pomoc w wypełnianiu wniosku.

Do złożenia wniosku o świadczenie 500+  niezbędne będą :

– login i hasło do zalogowania się do PUE – w przypadku, gdy posiadasz już taki profil

– dowód osobisty

– dane dzieci (w tym PESEL)

– numer rachunku bankowego do przelewu świadczenia ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)

– w przypadku osoby, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie  –  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka oraz oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie

– adres poczty elektronicznej email

– nr telefonu.

Do złożenia wniosku o świadczenie RKO  niezbędne będą :

– login i hasło do zalogowania się do PUE – w przypadku, gdy posiadasz już taki profil

– dowód osobisty

– dane dziecka/dzieci  na które wnioskujesz o Rodzinny kapitał opiekuńczy

– akt urodzenia dziecka jeśli dziecko nie ma nadanego nr PESEL + tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia na język polski /nie dot. krajów UE/EFTA/

– dane najstarszego dziecka w rodzinie

– nr telefonu

– adres e-mail

– nr rachunku bankowego  ( w przypadku zagranicznego rachunku dodatkowo: nazwa banku, międzynarodowy identyfikator banku (BIC, SWIFT)

– dane współmałżonka/ drugiego rodzica

– dane ojca najstarszego dziecka w rodzinie

– jeśli Ty lub współmałżonek/drugi rodzic pracujesz bądź prowadzisz działalność w państwach UE/EFTA  konieczne będzie podanie daty zatrudnienia/prowadzenia działalności,

– jeśli jesteś osobą, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka i przyjęła je na wychowanie  dołącz do wniosku  zaświadczenie sądu opiekuńczego albo ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka oraz oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie.

Przypominamy, że w bieżącym roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA