https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zamek Kobiet w Książu

Siła tkwi w kobietach! – takim hasłem rozpoczyna się inicjatywa Zamek Kobiet. Spotkanie ze znaną i lubianą dziennikarką telewizyjną Dorotą Wellman i towarzyszącą jej Martą Klepką zainauguruje nowy projekt wymyślony i realizowany przez kobiety z myślą o kobietach.

Pozytywny odbiór Roku Kobiet w Wałbrzychu, który został ogłoszony przez Radę Miejską Wałbrzycha w 2021 r. zachęcił uczestniczące w nim kobiety do kontynuacji jego idei. Prezes Zamek Książ sp. z o.o. w Wałbrzychu Anna Żabska, zastępca prezydenta Wałbrzycha Sylwia Bielawska i Karolina Rduch z Faurecii Wałbrzych S.A. wyszły za inicjatywą Zamek Kobiet. Projekt współtworzy zespół składający się z 10 znanych i cenionych za wiedzę i umiejętności wałbrzyszanek. W gronie tym znalazły się obok inicjatorek także: Danuta Marosz – dyrektorka Teatru Dramatycznego, Renata Nowicka – dyrektor Biblioteki pod Atlantami, Magda Stefańska – dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska – senator RP, Maria Romańska – przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha i lekarka, Mariola Kruszyńska – prezes Fundacji Edukacji Europejskiej, Dorota Barańska z Hotelu Maria, Ewa Kwaśny – neurolog i prezes Stowarzyszenia ProFemina, Jolanta Ceran – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu oraz prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Elżbieta Polewska z Kongresu Kobiet oraz inicjatorka Wałbrzyskiej Rady Kobiet.

W ramach Zamku Kobiet będą prowadzone różnorodne działania edukacyjne, informacyjne, społeczne oraz kulturalne służące kształtowaniu oraz podtrzymywaniu aktywnych postaw kobiet w różnym wieku. To projekt, który będzie na bieżąco reagował na potrzeby i wyzwania kobiet. Jest to projekt dedykowany kobietom, który stwarza wyjątkową przestrzeń dla różnorodnych inicjatyw, działań. Podczas spotkań kobiety będą mówiły o tym, co jest dla nich ważne, inspirujące i często pomijane w publicznej dyskusji. Celem projektu jest promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności wałbrzyszanek na rzecz zwiększenia udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Projekt obejmuje wstępnie 9 obszarów: zdrowie, przedsiębiorczość, ekologię, prawo, kulturę, pasje, finanse, psychologię, urodę. Udział w nim jest bezpłatny. Jednakże w związku z tragiczną sytuacją na Ukrainie już podczas pierwszego spotkania 14 marca odbędzie się zbiórka na rzecz pomocy ofiarom tamtejszej wojny. Kalendarz spotkań w 2022 roku obejmuje duże wydarzenia dla szerokiej, kobiecej publiczności z Wałbrzycha, które będą ukoronowane silnymi i inspirującymi kobietami rozpoznawalnymi w całej Polsce.

W tym roku odbędą się także warsztaty dla mniejszych grup do 30 wałbrzyszanek. Uczestniczki tych spotkań będą pracowały np. z mentorkami, czyli osobami, od których warto czerpać wiedzę, dobre praktyki oraz pozytywną energię. Do roli mentorów zaproszono osoby, które przez to, czym się zajmują, co przeżyły, odkryły, osiągnęły oraz jakimi wartościami kierują się w życiu, mogą stać się dla kobiet autorytetami. Warsztaty mają być dla ich uczestniczek inspiracją oraz pomocą w odkrywaniu własnego potencjału.

Organizatorki projektu chcą stworzyć przestrzeń do rozwoju, inspiracji i motywacji dla kobiet, gdzie będzie można poznać wspaniałe osoby. Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się w ramach nowego cyklu, zaprezentują się książańskiej publiczności Dorota Wellman i Marta Klepka. To duet, który opowie o wewnętrznej sile, którą posiadają kobiety. Podczas spotkania uczestniczki będą rozmawiały o kobietach, ich sukcesach i problemach, radościach i smutkach, wyzwaniach i marzeniach. To wydarzenie dedykowane wszystkim kobietom, które chcą wymieniać poglądy, dzielić się doświadczeniami i wspierać.

Liczba miejsc na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek 14 marca o godz. 17:00 jest ograniczona. Zapisy: info@ksiaz.walbrzych.pl oraz tel. 74 66 43 834.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA