https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejne urzędy ograniczają obsługę

Urząd Gminny w Czarnym Borze informuje, że w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, od wtorku – 25 stycznia 2022 roku do odwołania zostaje ograniczona możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie.

–  Przed ewentualną wizytą w urzędzie prosimy państwa najpierw o kontakt telefoniczny. Możliwy jest również kontakt z urzędem drogą e-mailową. Wszystkie podejmowane działania mają na celu zmniejszenie ryzyka zachorowania zarówno państwa, jak i pracowników urzędu. Za utrudnienia przepraszamy – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

Stare Bogaczowice

– Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i decyzji Rządu o wprowadzeniu pracy zdalnej w administracji publicznej, zdecydowaliśmy od 24 stycznia 2022 r., o ponownym wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Stare Bogaczowice – wyjaśnia Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice. – Zalecana jest obsługa klientów w sposób zdalny (telefonicznie, e-mail  lub inne kanały dostępne w konkretnych referatach) oraz w formie korespondencyjnej: list tradycyjny lub platforma e-puap. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa należy uprzednio skontaktować się pod numerami telefonów:

Sekretariat Urzędu Gminy                                                     tel. 74 845 22 20

Meldunki, Dowody osobiste, Zarządzanie kryzysowe   tel. 74 845 27 24

Kierownik Referatu Inwestycji,

Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieniem                      tel. 74 845 27 18

Gospodarka Przestrzenna                                                    tel. 74 845 22 54

Rolnictwo i Ochrona Środowiska                                        tel. 74 845 21 65

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

i Ewidencja Podmiotów Gospodarczych                            tel. 74 845 21 33

Gospodarki Gruntami                                                             tel. 74 845 21 63

Podatki                                                                                      tel. 74 845 27 25

Infrastruktura Techniczna i Drogowa                                 tel. 74 845 27 19

Mieszkania Gminne                                                              tel. 74 845 22 39

e-mail:

Adres skrytki e-puap/4k550ubrw5/skrytkaESP

Sekretariat Urzędu Gminy urzad@starebogaczowice.ug.gov.pl

Meldunki, Dowody osobiste m.wowjaczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Zarządzanie kryzysowe g.roszczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Kierownik RIG j.kalus@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Przestrzenna l.juchkiewicz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Rolnictwo i Ochrona Środowiska rig@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarka Odpadami Komunalnymi a.stochaj@starebogaczowice.ug.gov.pl

Gospodarki gruntami a.karczmarz@starebogaczowice.ug.gov.pl

Podatkia.dluzniewska@starebogaczowice.ug.gov.pl

l.seruga@starebogaczowice.ug.gov.pl

Infrastruktura Techniczna i Drogowa k.barecka@starebogaczowice.ug.gov.pl

Mieszkania Gminne m.chryczyk@starebogaczowice.ug.gov.pl

Dostęp do pomieszczeń Urzędu Gminy Stare Bogaczowice będzie możliwy tylko dla pracowników urzędu – wyjątek stanowią potwierdzone umówione wizyty, takie które nie mogą być załatwione w sposób zdalny. W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani w godzinach od 10:00 do 11:00. Przy głównym wejściu do urzędu została postawiona urna na korespondencję tradycyjną – dodaje Mirosław Lech.

(RED)

O ograniczeniach w innych urzędach pisaliśmy tu:

REKLAMA

REKLAMA