https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wzrosną opłaty za parkowanie w Wałbrzychu

Od 26 stycznia 2022 roku zmienia się wysokość opłat jednorazowych za parkowanie pojazdów samochodowych na płatnych placach parkingowych w Wałbrzychu.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych do 3,5 tony na placach parkingowych przy ulicach Rycerskiej, Kilińskiego, al. Wyzwolenia wynosić będzie 4 zł za każdą godzinę, na placu parkingowym przy ulicy Młynarskiej wynosić będzie 2 zł za każdą godzinę, a na placach parkingowych przy ulicach Kasztanowej i Sikorskiego wynosić będzie 1 zł za każdą godzinę.

Kolejną bardzo ważną zmianą jest brak możliwości dopłaty za przekroczony czas parkowania.

– Kierowca musi zaplanować czas parkownia pojazdu i uiścić z góry opłatę za postój, np. planując 2-godzinne parkowanie na placu parkingowym przy ul. Sikorskiego musi uiścić opłatę w wysokości 2 zł. W związku z tą zmianą zachęcamy kierowców do korzystania z aplikacji na telefon komórkowy. Aplikacje te umożliwiają wybór opcji zaczynam parkowanie START i kończę parkowanie KONIEC, umożliwiając zapłatę za faktycznie wykorzystany czas parkowania. Wielu operatorów bankowych w swoich aplikacjach mobilnych posiada usługę opłat za parkowanie – wyjaśniają pracownicy Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

Następna zmiana dotyczy posiadaczy pojazdów hybrydowych, którzy od 26.01.2022 r. będą musieli uiszczać opłatę za postój na ogólnych zasadach. Zwolnione z opłat są tylko pojazdy z napędem elektrycznym.

Na tym nie koniec zmian, bo zostanie wydłużony czas na zakup biletu w parkomatach. Od 26.01.2022 roku ten czas będzie wynosił 10 minut, a dotychczas kierujący pojazdem miał 5 minut na zakup biletu w parkomacie.

Za bezumowne zajęcie powierzchni postojowej na placu parkingowym opłaty, kary za brak biletu lub przekroczenia czasu parkowania, ich wysokości pozostają bez zmian i wynoszą:

– 50 zł uiszczenie opłaty do 7 dni od dnia wystawienia wezwania- raportu do zapłaty,

– 250 zł dokonanie opłaty po upływie 7 dni od dnia wystawienia wezwania- raportu do zapłaty.

W przypadku nieuiszczenia opłat: 50 zł lub 250 zł sprawa zostanie skierowana do postępowania sądowego. Koszt postępowania sądowego i komorniczego to wydatek przekraczający 500 zł.

Zmianie ulegają także ceny abonamentów parkingowych w strefach płatnego parkowania na płatnych placach parkingowych. Od 26.01.2022 r. stawki opłat abonamentowych wynoszą:

1. Plac Rycerska – Kilińskiego:

– abonament mieszkańca za pierwszy pojazd – 100 zł za 12 miesięcy,

– abonament mieszkańca za drugi pojazd – 250 zł za 12 miesięcy,

– abonament ogólnodostepny miesięczny – 330 zł,

– abonament ogólnodostepny kwartalny – 800 zł,

– abonament ogólnodostepny roczny – 2650 zł

2. Place parkingowe przy ulicy: al. Wyzwolenia i ul. Młynarskiej:

– abonament mieszkańca za pierwszy pojazd – 100 zł za 12 miesięcy,

– abonament mieszkańca za drugi pojazd – 250 zł za 12 miesięcy,

– abonament ogólnodostepny miesięczny – 160 zł,

– abonament ogólnodostepny kwartalny – 330 zł,

– abonament ogólnodostepny roczny – 800 zł

3. Place parkingowe przy ulicy Kasztanowej i Sikorskiego:

– abonament mieszkańca za pierwszy pojazd – 100 zł za 12 miesięcy,

– abonament mieszkańca za drugi pojazd – 250 zł za 12 miesięcy,

– abonament ogólnodostepny miesięczny – 50 zł,

– abonament ogólnodostepny kwartalny – 100 zł,

– abonament ogólnodostepny roczny – 350 zł

– Zachęcamy kierowców do korzystania z najtańszych placów parkingowych przy ul. Kasztanowej i ul. Sikorskiego, na których nie zmieniły się wysokości opłat za postój oraz za abonamenty ogólnodostępne – dodają pracownicy ZDKiUM w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA