https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Głuszycy

Gmina Głuszyca zakończyła rewitalizację i adaptację byłego budynku szkolnego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej w Głuszycy. Budynek, w którym dawniej mieścił się zespół szkół, stanie się nową siedzibą Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

 -To długo oczekiwana przez mieszkańców naszej gminy inwestycja, dlatego zapraszamy zainteresowanych do obejrzenia efektów wykonanych prac przy ul. Parkowej 9 w poniedziałek – 17 stycznia od godz. 13.00 do 15.00 oraz od wtorku 18 stycznia do piątku 21 stycznia w godzinach 10.00-14.00 – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Budynek powstał w 1862 roku i stanowi bardzo ważny obiekt w dziejach Głuszycy. Pierwotnie stanowił jeden z trzech tzw. pałaców fabrykanta, należących do rodziny Kauffmannów, właścicieli dawnych zakładów włókienniczych znajdujących się na terenie przedwojennej Głuszycy.

Zadanie inwestycyjne obejmowało swoim zasięgiem prace remontowe i instalacyjne oraz prace  termomodernizacyjne, w tym remont istniejących klatek schodowych, roboty budowlane wewnątrz obiektu (piwnica, parter, piętro i poddasze), wykonanie iniekcji ścian fundamentowych, izolacji ścian fundamentowych, remont elewacji i cokołu, remont instalacji grzewczej, budowę instalacji gazowej i sygnalizacji gazu, budowę instalacji oddymiania klatek schodowych, budowę systemu sygnalizacji alarmu pożaru, wymianę instalacji elektrycznej, budowę instalacji teletechnicznej, instalacji odgromowej i uziemienia, instalacji fotowoltaicznej, hydrantowej, instalacji telewizji przemysłowej CCTV, wymianę z częściową przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej, remont stolarki okiennej i drzwiowej w całym obiekcie oraz remont dachu. Największym udogodnieniem jest wybudowana platforma dla seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Zrewitalizowany obiekt został objęty nadzorem konserwatora zabytków.

Ogólna wartość projektu na rewitalizację obiektu wynosi ok. 3,7 mln zł, z czego Gmina Głuszyca otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 064 494,47 zł oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa wynoszące 126 124,94 zł. Teren wokół budynku poddany został także rewitalizacji na łączną kwotę 697 372,67 zł, z czego 592 766,77 zł to dofinansowanie z EFRR i 69 737,26 zł to dofinansowanie z Budżetu Państwa.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA