https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OSP Sokołowsko w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OSP Sokołowsko w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Druhowie i Druhny z OSP Sokołowsko oficjalnie przystąpili do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt nadania został przekazany przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu st. bryg. Krzysztofa Szyszkę wspólnie z Burmistrzem Mieroszowa Andrzejem Lipińskim.

Celem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska, podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i inne podmioty ratownicze (głównie Ochotnicze Straże Pożarne). Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Swoje zadania KSRG realizuje poprzez koordynację walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi oraz ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego na wszystkich szczeblach administracji.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA