https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wspierają policję

Zastępca Burmistrza Boguszowa-Gorc Agnieszka Więckiewicz przekazała zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach sprzęt o wartości blisko 5 tysięcy złotych.

– Wyposażenie zostało kupione przez Gminę Boguszów – Gorce w 2021 r., w ramach współpracy dotyczącej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Boguszów-Gorce. Wśród zakupionego sprzętu znalazły się: projektor multimedialny wraz torbą, ekran mobilny, nośniki danych (dysk SSD i pendrive’y), a także specjalistyczne narkotesty, które wspomogą policjantów w realizacji działań profilaktycznych i prewencyjnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu zmniejszenie skali zjawiska alkoholizmu i narkomanii w gminie – wylicza Agnieszka Więckiewicz.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA