https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bo wszyscy jesteśmy tacy sami

Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek w Wałbrzychu prowadzi nabór dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z orzeczeniami w zakresie niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego. – Wykorzystałam moje dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową do stworzenia miejsca, w którym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły znaleźć wszystko to, co jest niezbędne dla ich rozwoju – mówi Klara Lubińska, dyrektor przedszkola, które jest laureatem konkursu „Orły Edukacji” i plebiscytu „Placówka polecana przez Rodziców”.

– Jestem magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem oraz fizjoterapeutą. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Jako nauczyciel pracowałam z dziećmi na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od oddziału rewalidacyjno-wychowawczego dzieci upośledzonych w stopniu głębokim i znacznym, przez szkołę podstawową specjalną oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Przez 10 lat pracowałam jako fizjoterapeuta w warsztacie terapii zajęciowej – wylicza swoje doświadczenia zawodowe Klara Lubińska, która od dwóch lat kieruje Niepublicznym Przedszkolem Językowym Michałek w Wałbrzychu.

Placówka, która ma siedzibę przy ul. Obrońców Westerplatte 39, czyli w centrum osiedla Piaskowa Góra w Wałbrzychu cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców nie tylko ze względu na doskonałe położenie. 4 lutego 2021 r. otrzymała tytuł laureata Ogólnopolskiego Konkursu Orły Edukacji 2021.

– „Orły Edukacji” to prestiżowa nagroda, którą mogą się poszczycić jedynie najlepsze placówki oświatowe. W tym konkursie kapitułą oceniającą są klienci korzystający z naszych usług przedszkolnych. Nagroda przyznawana jest na podstawie ocen i opinii wystawionych przez klientów. Do grona „Orłów Edukacji” mogą przystąpić tylko placówki o najwyższych ocenach. Co za tym idzie, werdykt rodziców jest najlepszym potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych przez nas działań – podkreśla dyrektor przedszkola Michałek, które 2 listopada 2021 r. zostało także uhonorowane w plebiscycie „Placówka polecana przez Rodziców” certyfikatem, przyznanym – jak sama nazwa wskazuje – na podstawie opinii wystawionych przedszkolu przez rodziców dzieci uczęszczających do Michałka.

Laury zbierane przez Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek w Wałbrzychu są efektem zmian, wprowadzanych od dwóch lat.

– Rozpoczęłam od przeszkolenia kadry pedagogicznej w zakresie zajęć umuzykalniających, prowadzonych zgodnie z teorią prof. E.E. Gordona. Naukę języka angielskiego, która jest naszym znakiem firmowym, wzbogaciłam o zajęcia z native speakerem, a zajęcia sportowe prowadzi znany z siatkarskich parkietów Wojciech Stawiany. Zmian jest więcej, a najistotniejszą jest uruchomienie grupy dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat z orzeczeniami w zakresie niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego – wyjaśnia Klara Lubińska.

Przedszkole Michałek realizuje projekt „Bo wszyscy jesteśmy tacy sami”, którego celem jest dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

– Dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego, oferujemy bezpłatną opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00, która jest sprawowana przez wykwalifikowaną i pełną entuzjazmu kadrę nauczycieli, dla których praca z dziećmi to przyjemność i satysfakcja. Zapewniamy zdrowe i zbilansowane posiłki oraz stałą pomoc: neurologopedy, pedagoga, oligofrenopedagoga, terapeuty zajęciowego, rehabilitanta, specjalisty zajęć sensorycznych, psychologa i fizjoterapeuty. Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz naukę języka angielskiego w formie native speakera. Zapraszam rodziców do odwiedzenia naszej placówki przy ul. przy ul. Obrońców Westerplatte 39 w Wałbrzychu i zapoznania się z naszą ofertą. Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami: 74 666 15 12 i 699 955 123 – zachęca dyrektor Niepublicznego Przedszkola Językowego Michałek w Wałbrzychu.

(TS)

REKLAMA

REKLAMA