https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Można składać wnioski o dodatek osłonowy

– Dostępny jest już wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego: https://www.opsboguszow.pl/index.php/272-wzor-wniosku.html. Osoby zainteresowane złożeniem wersji papierowej wniosku prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7 – mówi Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa – Gorc.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które jest kolejnym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

– 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W skali roku dopłaty w ramach tego dodatku wyniosą:

– 400 lub 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, jeżeli dochód nie przekroczy 2100 złotych,

– 600 lub 750 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, jeżeli że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

– 850 zł lub 1062,50 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego, jeżeli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

– 1150 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa 6 i więcej osobowego, jeżeli dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

– W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa. Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego. Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 – informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

– Mieszkańcy Boguszowa- Gorc mogę także składać wnioski tradycyjnie w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach przy ul. Kasprzaka 7 w Boguszowie-Gorcach, ops@opsboguszow.pl. Informacje na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 74 844 95 61 lub 74 844 19 13 oraz na stronie https://www.gov.pl – podkreśla burmistrz Sylwia Dąbrowska.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA