https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spotkania z mieszkańcami w sprawie śmieci

Burmistrz Głuszycy informuje, że w związku ze zmianami systemu gospodarki odpadami na terenach wiejskich, odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami w dniach:

• 04.01.2022r. w świetlicy w Gł. Górnej o godz. 16:00,

• 05.01.2022r. w świetlicy w Kolcach godz. 16:00 (także dla mieszkańców Sierpnicy),

• 07.01.2022r. w Łomnicy na Złotej Wodzie godz. 16:00.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA