https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowa droga dzięki dobrej współpracy

W Wałbrzychu zakończył się remont kolejnego odcinka ul. Wałbrzyskiej, wylotowej drogi prowadzącej do przejścia granicznego z Czechami. Inwestycję wykonali wspólnie: Gmina Wałbrzych i Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy.

Ulice Niepodległości i Wałbrzyska są częścią przebiegającej przez Wałbrzych drogi nr 35.Choć to droga krajowa, to samorząd miasta i prowadząca w regionie wydobycie kruszyw spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy (KSS Bartnica) po raz kolejny – dla dobra kierowców i mieszkańców – wzięły na siebie koszty jej remontu. Najnowsza modernizacja jezdni i jej otoczenia była dziewiątą w ostatnich latach inwestycją drogową w tej części Wałbrzycha, finansowaną razem przez miasto i KSS Bartnica lub tylko przez wydobywczą spółkę, która wozi tamtędy kruszywo z Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej do bocznicy kolejowej przy ul. Tunelowej. Wcześniej wyremontowane zostały: ul. Tunelowa i Gdańska, ul. Niepodległości oraz większość ul. Wałbrzyskiej.

Ekologicznie i bezpiecznie

– W ramach najnowszego remontu, naprawiony został liczący 410 metrów odcinek ul. Wałbrzyskiej. Modernizację zakończyliśmy na wysokości znajdującej się w tej okolicy pętli autobusowej – mówi Zbigniew Stander ze Świdnickiego Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów, kierownik budowy.

I wymienia: – Podczas modernizacji drogi sfrezowana została jej dotychczasowa nawierzchnia. W to miejsce położone zostały trzy nowe warstwy mas bitumicznych: profilująca, wiążąca i wierzchnia. Remontowana jezdnia została dodatkowo zabezpieczona siatką wzmacniającą. Wymienione na nowe zostały krawężniki, a do budowy pobocza wykorzystano, w ramach ekologicznego recyklingu, materiał odzyskany ze sfrezowanej nawierzchni. Na całej długości naprawianej jezdni wymieniono też na nowe m.in. dziesięć studzienek kanalizacyjnych.

Kruszywa z najwyższej półki

W ramach porozumienia, wykonawcą remontu była Gmina Wałbrzych, a KSS Bartnica przekazała nieodpłatnie masy bitumiczne, wyprodukowane lokalnie w należącej do spółki Wytwórni Mas Bitumicznych w Starym Julianowie. Powstały z kruszyw wydobywanych w regionie przez KSS Bartnica i zaliczanych do najlepszych w kraju. To te same kruszywa, które wykorzystywane są do budowy m.in. najważniejszych w Polsce autostrad i dróg szybkiego ruchu.

– Na potrzeby remontu ul. Wałbrzyskiej przekazaliśmy ponad 1000 ton świetnej jakości materiału. M.in. odporny i wytrzymały melafir z Rybnicy Leśnej, który ma wpływ na wzmocnienie trwałości jezdni, czy gabro z Nowej Rudy – Słupca, które rozjaśnia mieszankę asfaltową i dzięki swoim właściwościom wpływa na skrócenie drogi hamowania aut, co ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców – mówi Grzegorz Korzanowski, Dyrektor Zespołu Wytwórni Mas Bitumicznych KSS Bartnica.

(EG)

REKLAMA

REKLAMA