https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kto odśnieża drogi w Boguszowie-Gorcach?

Na terenie Gminy Boguszów-Gorce znajdują się drogi, będące w różnych zarządach. Droga wojewódzka nr 367: ul. Wałbrzyska, ul. Główna, pl. Odrodzenia, pl. Jana Pawła II, ul. Kamiennogórska, ul. Kazimierza Pułaskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Strażacka – za jej utrzymanie odpowiada Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, obwód drogowy w Czadrowie, tel. 75 744 25 35, 501 928 697. Drogi powiatowe: ul. Zachodnia, ul. Jasna, ul. Kosynierów, ul. Bartosza Głowackiego, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Władysława Reymonta) – za ich utrzymanie odpowiada Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, tel. 74 84 60 667. Kontakt w sprawie dróg wojewódzkich i powiatowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach: tel. 74/84 49 311 wew. 59. Za utrzymanie dróg gminnych – jezdni, chodników odpowiada Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, rejon w Boguszowie-Gorcach, tel.74 844 93 22, 665 155 901. Za utrzymanie ciągów pieszych wewnątrzosiedlowych, chodników (zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), dojść, dojazdów do pojemników na odpady komunalne, odpowiadają również w obrębie swoich posesji: właściciele i zarządcy nieruchomości, SM Górnik w Wałbrzychu, tel. 74 840 71 12; SM Skarbek w Wałbrzychu, tel. 74 848 56 48.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA