https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Sąd cofnie podwyżki diet wałbrzyskim radnym?

Przewodniczący Klubu Radnych PiS Rady Miejskiej Wałbrzycha Jerzy Langer zaskarżył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu uchwałę Rady Miejskiej Wałbrzycha z 23.11.2021 r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

O swojej decyzji radny Jerzy Langer poinformował w oświadczeniu przesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010 i portalu db2010.pl:

– Stało się tradycją Rady Miejskiej Wałbrzycha, że Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Maria Romańska notorycznie narusza par. 10 ust. 2 pkt 11 Statutu Miasta Wałbrzycha, który nakazuje jej czuwać „nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez Radnych mandatu” oraz par. 30 ust.2 i par. 32 Statutu Miasta Wałbrzycha, które zobowiązują Przewodniczącą do „dostarczenia Radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad” zwoływanych w terminie co najmniej na 7 dni przed ich terminem. Tylko w ostatnich 5 miesiącach (od sierpnia do grudnia), 26 razy zmieniano w trybie „nadzwyczajnym” wcześniej rozesłany radnym porządek obrad. Na listopadowej sesji Rady Miejskiej (23 listopada br.) doszło do kuriozalnej sytuacji. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie 8 wniosków rozszerzających porządek obrad, w tym projekt uchwały, która w danej chwili nie była jeszcze udostępniona radnym(!). Ponieważ projekt ten dotyczył znacznych podwyżek diet radych, co będzie miało istotny wpływ na budżet zadłużonego miasta, wnioskowałem o nierozpatrywanie na tej sesji tego projektu i projektu uchwały podnoszącej uposażenie Prezydenta. Niestety mój wniosek został odrzucony głosami radnych Klubu Radnych Romana Szełemeja. Podczas rozpatrywania przez Radę tych projektów uchwał, Skarbnik Miasta Pani Ewa Kłusek podkreślała wielokrotnie, że Rada musi w tym trybie przyjąć te uchwały aby nie narazić się na zarzut bezczynności. Pani Skarbnik nie chciała odpowiedzieć na pytania: o ile podwyżki diet radnych zwiększą obciążenie budżetu Miasta oraz czy są określone, a jeżeli tak, to na jakim poziomie przepisy wyznaczają minimalne wysokości diet radnych. Przewodnicząca Rady oraz Przewodniczący Klubu Radnych Romana Szełemeja Pan Mariusz Kalinowski stwierdzili, że projekt uchwały jest „autorstwa rządu PiS” a nie Rady Miasta, która tylko wypełnia ustawowe obowiązki. Ten ostatni zarzucił dodatkowo rządowi, że zmuszając rady do tych podwyżek miał na celu skłócenie radnych ze społeczeństwem.

Ze względu na wymienione na wstępie uchybienia i sposób procedowania istotnych dla budżetu Miasta uchwał, co skutkowało brakiem możliwości realizacji uprawnień wynikających z posiadanego mandatu radnego, postanowiłem zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwałę nr XLII/485/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 23.11.2021r. w sprawie wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz zwrotu kosztów podróży służbowych – napisał Jerzy Langer.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA