https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Spełniali marzenia

Spełniali marzenia

Projekt „Spa Marzeń” dla 18 uczniów i 4 nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, powstał w 2019 roku i zakładał wiele działań, mających na celu dobre przygotowanie uczniów do wspólnych działań z rówieśnikami z Plavniekkalna Sakumskola w Kekavie, a także tygodniowy wyjazd na Łotwę. Rozpoczynając projekt nikt nie mógł przewidzieć, że jego realizację utrudni pandemia.

– Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu, nabycie i rozszerzenie kompetencji innowacyjności, analizy i tworzenia informacji, komunikacji w języku obcym, użyciu wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce, znajomość TIK, ekspresji plastycznej i kulturalnej, świadomości obywatelskiej i przedsiębiorczości poprzez rozwój osobisty i podjęcie międzynarodowej aktywności. Podczas wizyty w szkole podstawowej Plavniekkalna Sakumskola w miejscowości Kekava na Łotwie, uczniowie przeanalizowali geograficzne, historyczne i kulturowe zasoby okolic Rygi, poznali zasady zdrowego odżywiania m.in. poprzez wizytę w ekologicznej, nowoczesnej piekarni, wykorzystującej tradycyjne receptury – wyjaśniają pomysłodawcy projektu „Spa Marzeń”.

W trakcie projektu uczniowie przygotowywali się do wyjazdu na Łotwę. Odbyło się wiele ciekawych zajęć, w tym trening komunikacji w języku angielskim, trening przedsiębiorczości, trening merytoryczno-kulturowy na temat podobieństw i różnic życia w Polsce i na Łotwie, a także trening innowacyjności, komunikacji w języku ojczystym i przygotowanie do mobilności. Ostatnim etapem była wycieczka uczestników projektu na Łotwę.

– Współpraca ze szkołą partnerską przy projekcie „Spa Marzeń” była kontynuacją poprzednich działań w ramach programu Comenius. Agita Baltmane, dyrektor szkoły na Łotwie, dopełniła wszelkich starań, by założone cele tego partnerskiego projektu zostały zrealizowane. Uczniowie codziennie współpracowali, tworząc ciekawe prezentacje w programie Canva na temat spa. Zajmowali się założeniami symetrii, analizowali zasoby przyrodnicze i gospodarcze Łotwy i Polski, by wybrać najlepsze miejsce na posadowienie nowego obiektu. Nasze dzieci i młodzież zwiedziły stolicę Łotwy, spotkały przedstawicieli różnych zawodów m.in. piekarza, pracowników linii lotniczych i lotniska, pracowników lokalnego urzędu, a specjaliści od promocji z hotelu, w którym byli zakwaterowani, pomogli im stworzyć materiały promocyjne Spa Marzeń. Zostały utworzone specjalistyczne zespoły, np. zespół technologów żywienia, kosmetologów itp. do których uczniowie przystępowali na zasadzie wolnego wyboru, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami. Dla uczniów z Walimia udział w projekcie był niesamowitym przeżyciem. Nie tylko nauczyli się nowych umiejętności, ale także mieli okazję do zwiedzenia innego kraju basenu morza Bałtyckiego. Uczestnicy projektu zwiedzili Rygę, poznali krajobraz bagien i pasa nabrzeży. Uczestniczyli w warsztatach pieczenia tradycyjnych łotewskich wypieków, czy też grze terenowej, przedstawiającej tradycje i obyczaje kraju partnerskiego. Uczniowie obu krajów bardzo wzmocnili swoje kompetencje kluczowe, tak potrzebne na rynku pracy: komunikację w języku obcym, użycie narzędzi TIK, otwartość i chęć współpracy, poznali też wiele nowych interesujących zawodów. Dla niektórych uczniów była to pierwsza podróż zagraniczna – dodają inicjatorzy projektu.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA