https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warsztaty rękodzieła

Warsztaty rękodzieła

Gminne Centrum Biblioteczno -Kulturalne w Starych Bogaczowicach wraz z sołtysem i Radą Sołecką Wsi Cieszów zapraszają mieszkańców na warsztaty rękodzieła. Bezpłatne zajęcia, których tematem będzie wieniec adwentowy, odbędą się 26 listopada o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Cieszowie. Uwaga! Liczba uczestników tych zajęć jest ograniczona. Zapisy prowadzi sołtys Cieszowa Nina Stańko.

(RED)

REKLAMA