https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skatepark w Golińsku

Skatepark w Golińsku

12.11.2021 r. odbyło się oficjalne zakończenie realizacji projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej w Golińsku przez budowę skateparku.

Zadanie było realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mieroszowie. W ramach projektu została zakupiona minirampa oraz lampa solarna, a środki na ten cel w wysokości 42 000 zł Koło Gospodyń Wiejskich w Golińsku pozyskało w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w Lubawce.

– Dziękujemy wszystkim naszym partnerom oraz mieszańcom Golińska za pomoc w realizacji projektu – podkreślają pomysłodawcy tej inwestycji.

(ACH)

REKLAMA