https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ani dobrych intencji, ani pieniędzy

Ani dobrych intencji, ani pieniędzy

Jak informuje nas strona www.gov.pl ponad 97 proc. samorządów otrzyma bezzwrotne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. To w sumie ponad 23 mld zł! Brzmi pięknie? Fakty są jednak takie, że podział tych środków musi budzić ogromne wątpliwości zwłaszcza co do sprawiedliwości ich dzielenia. Chętnie poznam obiektywne kryteria, według których przydzielono środki w mojej gminie. Głuszyca już nie po raz pierwszy została potraktowana – mówiąc delikatnie – ,,po macoszemu”. Na tle innych gmin powiatu wałbrzyskiego nie wygląda to dobrze. Spośród trzech inwestycji, które gmina zgłosiła do pierwszej edycji Polskiego Ładu, dofinansowanie otrzymała tylko jedna- ta najmniejsza, o wartości 1mln 80 tys zł tj. na budowę toru rolkowego przy ul. Dolnej. A przy okazji warto wymienić finansowe wsparcie dla innych gmin. I tak Mieroszów- 3 wnioski na łączną kwotę 9 mln 119 tys. zł, Czarny Bór- 2 wnioski na blisko 9 mln zł, Jedlina- Zdrój- 1 wniosek 4 mln 970 tys. zł, Boguszów Gorce- 1 wniosek na kwotę 4,5 mln zł, Stare Bogaczowice- 1 wniosek 3 mln 400 tys. zł, Walim – 1 wniosek 3 mln 950 tys. zł, Wałbrzych – 1 wniosek 5 mln, Szczawno- Zdrój- 2 wnioski 9 mln.

Przypomnę tylko, że niespełna rok temu pisałam o innych środkach, a przydzielanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wtedy okazało się, że wsparciem zostało objęte 5 gmin powiatu wałbrzyskiego, z których zostało sfinansowanych nawet kilka zadań w jednej gminie. Niestety, Głuszycy nie było wśród ogłoszonych beneficjentów tego programu. Za to bardzo zamienny był wówczas wpis jednego z kontrkandydatów, który startował w wyborach samorządowych ubiegając się o fotel burmistrza. Mam na myśli Pana Dariusza Kołdona. Napisał on pod moim postem: ,,Burmistrz Głuszycy wielokrotnie w ostatnim czasie dawał do zrozumienia że z tym rządem i jego pomocą nie jest mu po drodze… może stąd taka sytuacja” (komentarz z 08.12.2020 r.).

Cóż, powyższe dysproporcje i komentarze siłą rzeczy nie przekonują o racjonalnym i uczciwym wsparciu naszych gmin. Co gorsze, ostatnio pojawiła się strona https://natwojkoszt.pl/, gdzie każdy mieszkaniec danej gminy może sprawdzić ile na Polskim Ładzie straci poszczególna miejscowość. Tak drodzy Państwo – nie przesłyszeliście się – straci. W przypadku Głuszycy będzie to kwota 1 626 319 zł! Jak informują nas twórcy tej strony, szacunek opiera się na średnim ubytku w podatku dochodowym (PIT), podanym przez Ministerstwo Finansów w OSR projektu ustawy (26,8%). Odnosi się do planowanej na 2021 r. kwoty udziałów w PIT, podanej wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministra Finansów do planowania budżetu na rok 2021.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że tzw. Polski Ład zabierze niektórym samorządom dużo więcej niż da. Kiedyś Margaret Thatcher powiedziała ,,Nikt by nie pamiętał o dobrym Samarytaninie, gdyby miał tylko dobre intencje. By przejść do historii, musiał mieć też pieniądze”. A tu ani dobrych intencji, ani pieniędzy nie widać!

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA