https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Profilaktyczny sukces

Profilaktyczny sukces

Wielkim zainteresowaniem mieszkańców cieszył się realizowany przez Gminę Boguszów – Gorce projekt „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinaka przewodu pokarmowego – badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”. Wszystkie zestawy do wykonania badania kału na obecność krwi utajonej zostały już pobrane.

(RED)

REKLAMA