https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Drożeje komunikacja miejska

Drożeje komunikacja miejska

– Od 1 grudnia 2021 r. ulegają zmianie ceny biletów zgodnie z Uchwałą NR XLI/462/21 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 28 października 2021 r. – informuje Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu.

– Bilety jednorazowe – czasowe 60-minutowe, bilety jednorazowe -czasowe 24-godzinne, bilety socjalne jednorazowe – czasowe 60-minutowe, obowiązujące przed wejściem w życie niniejszej uchwały, zachowują ważność do 30 czerwca 2022 r. wraz z dopłatami. Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegnie także wartość opłat dodatkowych za jazdę bez biletu, ponieważ naliczane są one jako krotność wartości normalnego biletu jednorazowego – czasowego 60-minutowego. Nowe stawki opłat dodatkowych za jazdę bez biletu zostaną wkrótce Państwu przedstawione – informuje ZDKiUM.

(RED)

REKLAMA