https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

300% podwyżki ceny gazu dla samorządów

300% podwyżki ceny gazu dla samorządów

9 listopada zakończyło się postępowanie przetargowe na dostawę gazu dla 14 jednostek podległych Powiatowi Świdnickiemu (placówki oświatowe, PCPR i SDPŚ). Okazuje się, że samorządy będą musiały zapłacić za gaz 3 razy więcej jak dotychczas.

Wspólne postępowanie przetargowe na dostawy prądu i gazu dla wielu jednostek samorządowych z powodzeniem praktykowane było od kilku lat. Przynosiło to znaczne oszczędności w skali całego budżetu powiatu. Dostawca prądu dla jednostek powiatowych wyłoniony został w zeszłym roku. Pod koniec października Starostwo Powiatowe w Świdnicy ogłosiło postępowanie przetargowe na dostawy gazu na lata 2022 i 2023.

– Oszacowaliśmy dotychczasowe, roczne, zużycie gazu w naszych 14 jednostkach podległych. Waha się ono różnie, od ponad 910.000 kWh w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy do 73.000 kWh w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Mrowinach. Łącznie, wszystkie 14 jednostki zużywają rocznie ok. 3.614.780 kWh błękitnego paliwawyjaśnia Łukasz Pełka, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Świdnicy.

– Niepokojące wiadomości o możliwych, dużych podwyżkach cen gazu dochodziły do nas od kilku miesięcy. Dlatego, aby jak najbardziej zredukować skutki ewentualnej podwyżki cen, zdecydowaliśmy się na zbiorcze zamówienie dostaw gazu dla naszych jednostek powiatowych. Przy dużym zamówieniu zawsze istnieje większe pole do negocjacji cen z dostawcą – dodaje starosta świdnicki Piotr Fedorowicz.

Po oszacowaniu ewentualnego zużycia gazu w latach 2022 i 2023 w budżecie powiatu zarezerwowano kwotę ponad 900 000 złotych (na lata 22/23). Pod koniec października zamieszczono na ogólnopolskiej platformie przetargowej, z której korzysta Powiat Świdnicki, informację o rozpoczęciu postępowania na „Dostawę gazu ziemnego wysokometanowego, obejmującą – sprzedaż i dystrybucję gazu dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Świdnickiego”. Do przetargu przystąpił jeden dostawca (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG), który wycenił koszty dwuletniej dostawy gazu na… 2 930 158 zł. co przy szacowanych przez powiat kosztach w wysokości 900 tys. zł. stanowi wzrost cen o przeszło 300%. Dotychczasowa cena jednostkowa na dostawy gazu wynosiła 0,10129 gr/kWh. Oferta przedstawiona przez PGNiG to 0,28404 gr/ kWh. Do tej ceny doliczono także opłatę abonamentową.

– Zmuszeni byliśmy do unieważnienia przetargu z powodu znacznego przewyższenia najniższej i jedynej oferty kwoty, którą zamierzaliśmy przeznaczyć na zakup gazu – wyjaśnia starosta Piotr Fedorowicz. – Spodziewaliśmy się podwyżki, ale jej wysokość zwaliła nas z nóg. Unieważniliśmy przetarg i będziemy próbowali szukać innych rozwiązań – dodaje.

(PD)

REKLAMA