https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Druga szansa, czyli warsztaty umiejętności społecznych, kursy zawodowe, płatne staże i możliwość zdobycia pracy

Druga szansa, czyli warsztaty umiejętności społecznych, kursy zawodowe, płatne staże i możliwość zdobycia pracy

Warsztaty umiejętności społecznych, kursy zawodowe, płatne staże i możliwość zdobycia pracy – to wszystko czeka na uczestników projektu „Druga szansa”, realizowanego przez Fundację Wałbrzych 2000, dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

– Druga szansa – opowiada Magda Zywar, kierowniczka projektu – to nasza kolejna próba udzielenia wsparcia osobom, którym jest najtrudniej na rynku pracy. Pandemia zmieniła podejście pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale się nie poddajemy.

Dlatego w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej, osoby z niepełnosprawnościami, w trudniej sytuacji życiowej mogą liczyć na pomoc doradcy zawodowego i pośrednika pracy, wziąć udział w warsztatach umiejętności i kompetencji społecznych. Udział w projekcie to także wymierna korzyść finansowa: stypendium szkoleniowe za udział w kursie zawodowym, wynagrodzenie za 3-miesięczny staż, a także zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

– Staramy się – mówi Magda Zywar – tak organizować pracę, by zapewnić bezpieczeństwo i przyjemność z udziału w zajeciach. Mamy warsztaty wyjazdowe – 2 dni poza Wałbrzychem, kursy prowadzimy w małych grupach, by ograniczyć możliwość zakażenia Covid-19.

Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymują wyżywanie podczas zajęć, materiały szkoleniowe i – co najważniejsze – wsparcie w zdobyciu pracy.

– Już dziś szukamy – mówi Agnieszka Chlipała, wiceprezeska zarządu Fundacji Wałbrzych 2000 – pracodawców, którzy zechcą skorzystać ze środków subsydiowanego i wspomaganego zatrudnienia i zatrudnić naszych systematycznych, pedantycznych, przygotowanych i chętnych do pracy uczestników Drugiej szansy.

Chętnych do udziału w projekcie i pracodawców zapraszamy do Fundacji Wałbrzych 2000, ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych, tel. 74 843 45 62, email: biuro@walbrzych2000.pl.

(JK)

REKLAMA