https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Czternastka tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty

Czternastka tylko dla żyjącego emeryta czy rencisty

Trwa wypłata czternastej emerytury. To dodatkowe, 14 świadczenie przysługuje jednak tylko tym emerytom i rencistom, którzy żyją w chwili odbioru pieniędzy. Po śmierci osoby uprawnionej – rodzina nie dostanie 14 emerytury w postaci świadczenia niezrealizowanego.

Niezrealizowane świadczenie to takie, do którego zmarła osoba była uprawniona przed śmiercią, ale go nie pobrała lub nie zostało ono jej wypłacone.

– Jeżeli np. członek naszej rodziny zmarł w listopadzie, a ZUS nie wypłacił przysługującego mu za ten miesiąc  świadczenia np. emerytury lub renty, ponieważ otrzymał informację o zgonie tej osoby, to niezrealizowaną wypłatę za listopad możemy przekazać uprawnionym członkom rodziny tej osoby – na ich wniosek – informuje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Wypłata świadczenia niezrealizowanego odnosi się wyłącznie do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta.

– Inaczej jest w przypadku dodatkowych świadczeń, które wypłacane są w postaci trzynastej czy czternastej emerytury. Te wypłaty nie należą się najbliższej rodzinie zmarłego – wyjaśnia rzeczniczka.

Łączny koszt wypłaty czternastych emerytur to jest ponad 11 mld zł. To dodatkowe świadczenie otrzyma w sumie ponad 9 mln osób, w tym prawie 8 mln w pełnej wysokości. Czternasta emerytura jest przyznawana z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Trafi ona do uprawionych wraz z wypłatą świadczenia za listopad.

Tzw. czternastka w 2021 r. to kwota najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Przysługuje osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone. Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają te osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną o kwotę przekroczenia. Ustala się wówczas różnicę między kwotą 1250,88 zł, a kwotą o jaką świadczenie przekracza 2900 zł. Świadczenie jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, a także nie będą z niego dokonywane potrącenia i egzekucje.

(IKM)

REKLAMA

REKLAMA