https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe mieszkania w Mieroszowie

Nowe mieszkania w Mieroszowie

Przebudowa obiektu na cele mieszkalne przy ul. Nad Potokiem 6a jest już w fazie opracowania dokumentacji projektowej dla 20 lokali mieszkalnych. Na sesji Rady Miejskiej Mieroszowa została podjęta jednogłośnie uchwała w sprawie realizacji tego zadania. Przewidywany termin rozpoczęcia prac to II kwartał 2023 roku.

(RED)

REKLAMA