https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpieczniej na drodze

Bezpieczniej na drodze

Budowa chodnika w Dziećmorowicach to kolejna inwestycja w Gminie Walim zwiększająca bezpieczeństwo mieszkańców.

W Dziećmorowicach, w ciągu dróg powiatowych nr 2882D i 3368D, Gmina Walim – na mocy porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim – rozpoczęła inwestycję drogową polegającą na budowie 400 m chodnika z kostki brukowej. W ramach realizacji robót zostaną wykonane nowe i przebudowane istniejące elementy odwodnienia chodnika oraz jezdni. Budowany chodnik nie będzie kolidował z istniejącymi wjazdami na posesje mieszkańców. Obecnie realizowana jest budowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza. Planowany koszt inwestycji to kwota ponad 334 tys. zł, z czego 50 tys. zł, w ramach zawartego porozumienia, dofinansuje Powiat Wałbrzyski, pozostała część sfinansowana zostanie z budżetu Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA