https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usunęli azbest

Usunęli azbest

Zakończyły się prace związane z realizacją usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuszyca. Odpady zostały usunięte z terenu 3 posesji w Głuszycy i Łomnicy. Masa odpadów przetransportowanych i zutylizowanych wynosi 5,58 Mg. Usługę transportu i utylizacji wykonała firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. ul. Szklana 20, 43-300 Bielsko-Biała. Firma została wybrana po wykonaniu rozeznania cenowego. Łączny koszt zadania wyniósł 7 231,68 zł, a kwota dofinansowania – 3 906,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

(AGM)

REKLAMA