https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Integracyjne altany

Integracyjne altany

W raz z nastaniem jesieni na terenie Gminy Stare Bogaczowice zaczęły odbywać się spotkania integracyjne z mieszkańcami wsi na świeżym powietrzu.

Dni pieczonego ziemniaka odbyły się na terenie sołectw Cieszów, Struga i Chwaliszów. W dwóch pierwszych miejscowościach były to pierwsze tak duże imprezy, podczas których wykorzystano altany turystyczne. Obiekty zostały sfinansowane ze środków przyznanych w ramach wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, realizowanego w ramach działania „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem z zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

(IL)

REKLAMA