https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Cyfrowe gminy

Cyfrowe gminy

Gminy Boguszów – Gorce, Czarny Bór oraz Mieroszów otrzymały promesy na dofinansowanie z programu “Cyfrowa gmina”. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój usług elektronicznych.

Na realizację programu “Cyfrowa gmina” przewidziano około 1 mld zł; pieniądze będą w całości pochodziły z europejskiego funduszu ReactEU. Środki zostaną proporcjonalnie podzielonej pomiędzy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o dwa kryteria: liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika G, który zależy od wysokości dochodów podatkowych danej JST. Granty będą wynosiły od 100 tys. zł do 2 mln zł. Podczas spotkania w Ziębicach, przekazania symbolicznych czeków dla samorządów dokonali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk oraz Minister ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

– W subregionie wałbrzyskim nie tylko realizowane są inwestycje strukturalne, między innymi budowa trasy S8 czy S5, ale też te mniejsze, które są odczuwalne bardzo szybko. Zależy nam, żeby cyfryzacja i informatyzacja postępowała jak najszybciej. Pandemia pokazała, jak bardzo to jest ważne – powiedział w Ziębicach Michał Dworczyk.

Gmina Boguszów-Gorce dostała promesę w wysokości 454 620 zł.

– Z tej puli będzie można sfinansować m.in. cyfryzację urzędu i jednostek podległych, kupić sprzęt, oprogramowanie oraz przeprowadzić szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa – wyjaśnia sekretarz miasta Wanda Palczewska, która odebrała promesę.

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 000 zł na rozwój e-usług.

– Dziękujemy za otrzymane wsparcie. Pandemia pokazała jak ważny jest rozwój e-administracji w dostępie mieszkańców do usług publicznych – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

Z kolei Gmina Mieroszów, po przystąpieniu do konkursu, ma szansę pozyskać 197 580 zł na cyfryzację.

– Planujemy zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy, szkolenia oraz audyt cyber bezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Mieroszów – dodaje sekretarz Gminy Mieroszów Ewa Kisztelińska, która odebrała promesę.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA