https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Warto się zbadać

Warto się zbadać

Przypominamy o partnerskim programie „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego- badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn”. Badanie, o którym mowa, to diagnostyka kału na krew utajoną, której obecność nie jest widoczna gołym okiem. Program skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 25-65 lat. Badanie jest kompletnie nieinwazyjne –wykonuje się je w domu za pomocą bezpłatnego zestawu testowego, który można pobrać w Miejskiej Bibliotece Publicznej -Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-16.00, w piątek w godz. 10.00-15.00). W programie badań przesiewowych mogą wziąć udział: osoby w wieku 50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego; osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego; osoby w wieku 25 – 49 lat ze stwierdzoną mutacją genetyczną. Jak wziąć udział w akcji? Po wypełnieniu ankiety uczestnictwa, pacjent dostaje bezpłatny zestaw testowy do samodzielnego wykonania w domu. Wykonany test należy złożyć w placówce, z której został pobrany, a wynik dotrze po około 14 dniach.

(RED)

REKLAMA