https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Poprawa jakości powietrza w Gminie Mieroszów

Poprawa jakości powietrza w Gminie Mieroszów

Wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 mieszkań mogą ubiegać się o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła z programu „Czyste Powietrze”. Szczegółowe informacje są na stronie https://wfosigw.wroclaw.pl. W budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie można skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła bądź modernizacji budynku. Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00. Kontakt telefoniczny pod numerami: 74/303 00 07 lub 74/303 03 95.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA