https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe chodniki w Boguszowie – Gorcach

Nowe chodniki w Boguszowie – Gorcach

4 października zostały odebrane roboty budowlane wykonane w ramach zadania „Budowa wraz z przebudową chodników w ciągu drogi powiatowej nr 3366 D ul. Kosynierów w Boguszowie-Gorcach”. Inwestycja została zrealizowana na podstawie porozumienia pomiędzy powiatem wałbrzyskim a Gminą Boguszów-Gorce.

(JCF)

REKLAMA