https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Poranek dla seniorów

Poranek dla seniorów

4 października 2021 r. został uroczyście otwarty Dom Opieki nad Osobami Starszymi „Poranek” w Zagórzu Śląskim.

Pałac w Zagórzu Śląskim ma ciekawą historię. Został zaprojektowany przez Karla Lüdecke w połowie XIX wieku. Po II wojnie światowej budynek był zajmowany przez Armię Czerwoną. Od 1946 r. aż do końca lat 90 mieściło się tutaj sanatorium rehabilitacyjne dla dzieci „Poranek” oraz ośrodek kolonijny. W 2018 r. nowym właścicielem zabytkowego budynku został Caritas Diecezji Świdnickiej.

– Obiekt będzie miał dwie funkcje. Przygotowanych zostało 30 pokoi dla osób starszych, potrzebujących opieki, ale będzie również realizowany program współpracy osób starszych z młodzieżą i dziećmi – powiedział ks. Radosław Kisiel, dyrektor Caritas Diecezji Świdnickiej.

Projekt „Adaptacja i renowacja zabytkowego pałacu w Zagórzu Śląskim na dom opieki nad osobami starszymi” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

– Gratuluję realizacji tego projektu. Miejsca, w których osoby starsze mogą znaleźć opiekę i wsparcie są niezwykle potrzebne. W ramach realizacji programu współdziałania pokoleń, zaprosiłem do współpracy z tą placówką Świetlicę Wiejską w Zagórzu Śląskim – powiedział Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA