https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Lubawka sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Lubawka (plac Wolności 1), został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie,  stanowiących własność Gminy Lubawka. Wykaz Nr 09/2021 wywiesza się na okres 21 dni. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mogą składać wnioski do dnia 28 października 2021 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Mienia i Ochrony Środowiska tutejszego urzędu.

REKLAMA