https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pierwsza pomoc najważniejsza

Pierwsza pomoc najważniejsza

13 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Walimiu odbyły się zajęcia dla uczniów klas I-III poświęcone pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie czym jest pomoc przedmedyczna i jak należy reagować w sytuacji zagrożenia życia. Z pomocą Mateusza Domańskiego – pracownika SOR w Wałbrzychu, który te zajęcia prowadził, uczestnicy ćwiczyli układanie chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Trenowali także resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie. Na koniec zajęć każdy uczeń otrzymał dyplom Małego Ratownika. Zajęcia zorganizowała Magdalena Ciołkowska.

(AM)

REKLAMA