https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory w gminach

Wybory w gminach

Mieszkańcy Grzmiącej w Gminie Głuszyca wybiorą nowego sołtysa i radę sołecką. Z kolei Rada Miejska Jedliny-Zdroju ma nowego rajcę.

Na mocy zarządzenia Burmistrza Głuszycy, 14 września 2021 roku o godzinie 17.00 w Świetlicy Wiejskiej w Grzmiącej przy ulicy Wiejskiej 1 odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

W wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jedlina-Zdrój, które zostały zarządzone przez Komisarz Wyborczego na 8 sierpnia 2021r. mandat radnego w okręgu nr 11 otrzymała Anna Regmunt – Sobieszczańska. Z uwagi na to, że zarejestrowany został tylko jeden kandydat, wybory odbyły się bez głosowania. Nowa radna objęła mandat po zmarłym 30 kwietnia br. Zygmuncie Żyłaku.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA