https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż działki w Wałbrzychu

PREZES ZARZĄDU WTBS Sp. z o.o. OGŁASZA DRUGI PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ położonej w miejscowości Wałbrzych przy ul. Kraka, dz. ewid. nr 274/27, 274/28, 274/117, 274/117 Obr. 0019 – Stary Zdrój, o (łącznej) powierzchni 21586 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 11 października 2021r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 12.10.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala nr 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.
w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/uslugi/przetargi-oferty-remontowe

REKLAMA

REKLAMA