https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Geotermia w Głuszycy?

Geotermia w Głuszycy?

– W Otwocku podpisałem umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie pierwszego otworu geotermalnego w Gminie Głuszyc. Koszt przedsięwzięcia to 15 400 000 zł, co stanowi 100% dotacji!  – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a docelowo także elektrycznej. Odwierty sfinansowane niemal w 100 proc. przez NFOŚiGW będą wykonane w 8 województwach.

– Gmina Głuszyca znalazła się w gronie 15 samorządów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie. Planowana głębokość naszego odwiertu to 2500 m! Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby w Głuszycy rozpocząć poszukiwanie wód geotermalnych – dodaje burmistrz Głuszycy.

Samorządy mogą skorzystać z bezpłatnej ekspertyzy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Wstępna opinia będzie dotyczyć występowania oraz możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji i będzie zawierać następujące elementy:

– istniejący stan rozpoznania geotermalnego;

– możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. stratygrafia warstwy wodonośnej, przewidywana szacunkowa głębokość otworu, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych);

– zauważone na tym etapie najpoważniejsze konflikty mogące uniemożliwiać realizację inwestycji geotermalnej;

– ocena potencjału geotermalnego, w szczególności dla wykorzystania w ciepłownictwie.

– Długodystansowo produkowana energia musi być wydajna i niskoemisyjna, a jednocześnie możliwie najtańsza – podkreślił podczas podpisania umów w Otwocku wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. – Powinniśmy do jej produkcji wykorzystywać czyste, dostępne źródła, a geotermia zdecydowanie do takich należy. To naturalne ciepło i tania moc elektryczna. Co ważne, to energia bardziej przewidywalna, stabilniejsza niż słońce czy wiatr i dostępna w trybie ciągłym. Musimy umiejętnie inwestować w jej potencjał w naszym kraju, a w kolejnym kroku skutecznie go wykorzystywać. Takiemu właśnie podejściu będą służyć projekty, które dzisiaj formalnie zyskują finansowanie.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA