https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Seniorzy mają klub

Seniorzy mają klub

– Symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, które będzie realizować szerokie potrzeby seniorów w naszej gminie. Taki cel przyświecał powstaniu Klubu Seniora w Unisławiu Śląskim, który powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 oraz środkom własnym Gminy Mieroszów. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 300 000 zł, w ramach dofinansowania Gmina Mieroszów otrzymała 120 000 zł z programu Senior +, natomiast pozostała kwota – 179 629,52 zł pochodziła ze środków budżetu Gminy Mieroszów. Dodatkowy koszt dotyczył wykonania elewacji budynku, który w całości pokryła Gmina Mieroszów i na ten cel przeznaczyliśmy 117 000 zł – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA