https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wojna o wałbrzyski szpital

Wojna o wałbrzyski szpital

– Odwołanie Marioli Dudziak z funkcji dyrektora Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego to absolutny skandal. Dzisiaj wspólnie z pracownikami szpitala oraz samorządowcami zaprotestowaliśmy przeciw decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego – mówi dr Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha i lekarz pracujący w tym szpitalu.

W piątek, 6 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

– Podstawą tej decyzji jest niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W wyniku braku podjęcia niezbędnych działań przez Panią Dyrektor Mariolę Dudziak Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego utracił możliwość udziału w programie pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego. Przystąpienie szpitala wojewódzkiego do programu pilotażu miało stanowić istotny element rozwoju ochrony zdrowia psychicznego w województwie oraz zapewnienia dolnośląskim pacjentom wielostronnego i skoordynowanego wsparcia lecznictwa psychiatrycznego i opieki społecznej. Obecnie nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie dąży się do usprawnienia systemu opieki psychiatrycznej, aby stała się dostępna blisko domu i jak najbardziej dostosowana do potrzeb pacjenta. Jednym z rozwiązań przyjętych w Polsce było stworzenie Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który stanowi realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Polega on na zwiększeniu opieki środowiskowej ograniczając konieczność hospitalizowania pacjentów. Centra Zdrowia Psychicznego udzielają kompleksowej i skoordynowanej pomocy osobom chorym psychicznie w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego (domowego).

Pomimo licznych upomnień ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Dyrektor nie złożyła deklaracji uczestnictwa Szpitala Specjalistycznego w Wałbrzychu w Pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego do Biura ds. Pilotażu.

Ponadto w trakcie spotkania w dniu 16 lipca 2021 roku Pani Dyrektor wprowadziła w błąd dyrekcję Departamentu Zdrowia UMWD, informując o rzekomym zrealizowaniu polecenia służbowego polegającego na złożeniu wcześniej wspomnianej deklaracji. O braku realizacji tego polecenia Departament Zdrowia UMWD został poinformowany w piśmie z dnia 26 lipca br., czyli w momencie, gdy termin składania deklaracji już minął.

Brak podjętych przez Panią Dyrektor działań skutkuje ograniczeniem działalności Szpitala Wojewódzkiego w ramach dostępu pacjentów do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Niewywiązanie się z poleceń służbowych, brak podjęcia wskazanych działań oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia doprowadziły do całkowitej utraty zaufania Zarządu Województwa Dolnośląskiego względem Pani Marioli Dudziak. Mając na uwadze poważny charakter niedopełnienia obowiązków przez Panią Mariolę Dudziak Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu jej ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu obejmie Pani Adriana Tomusiak, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze. Natomiast w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze obowiązki dyrektora będzie pełnił dotychczasowy zastępca dyrektora Pan Marek Zawada – czytamy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W poniedziałek, 9 sierpnia 2021 r. przed wałbrzyskim szpitalem zabrali się pracownicy, pacjenci oraz przedstawiciele samorządów, nie tylko z Wałbrzycha. U boku prezydenta Romana Szełemeja stanęli m..in. prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dając wsparcie odwołanej dyrektor Marioli Dudziak i apelując do władz województwa o zmianę tej decyzji. Trwa także zbiórka podpisów wśród pracowników szpitala pod protestem w sprawie tej decyzji:

– W związku z odwołaniem Pani Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, my niżej podpisani pracownicy szpitala wyrażamy stanowczy protest przeciwko tej niezrozumiałej decyzji i żądamy przywrócenia Pani Dyrektor na poprzednio zajmowane stanowisko.

Pani Dyrektor Mariola Dudziak kierując nieprzerwanie od szesnastu lat naszym szpitalem w sposób bezprecedensowy przyczyniła się do jego rozwoju i wysokiego uznania wśród pacjentów, mieszkańców całego subregionu wałbrzyskiego. Pomimo wielu trudności w sposób rozważny kierowała szpitalem unikając sporów i respektując prawa pacjentów oraz personelu. W ostatnich kilkunastu miesiącach walki z pandemią umiejętnie współpracowała z wszystkimi instytucjami skutecznie ograniczając skutki pandemii. Szpital nasz współtworzył pierwsze masowe punkty szczepień zapewniając pomoc stu tysiącom pacjentów z całej Polski. Program szczepień nadal prowadzony jest intensywnie.

Od kilku lat warunki funkcjonowania naszego szpitala były coraz trudniejsze, a decyzje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nie były dla szpitala Sokołowskiego korzystne. Pani Dyrektor Mariola Dudziak konsekwentnie prezentowała stanowisko stawiające dobro pacjentów z regionu wałbrzyskiego na pierwszym miejscu. Nie akceptowała propozycji zmian, które mają doprowadzić do likwidacji w Wałbrzychu neonatologii, pediatrii oraz onkologii.

Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu nie mógł ostatnio liczyć na żadną pomoc finansową, co tłumaczono przeznaczeniem wszystkich środków na potrzeby nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu. Taka postawa Pani Dyrektor spowodowała decyzję Marszałka, a decyzja ta nie ma nic wspólnego z podanym uzasadnieniem dotyczącym udziału w kontrowersyjnym i nieudanym eksperymencie tzw. „Centrum Zdrowia Psychicznego”.

Odwołanie dyrektora szpitala pełniącego kluczową funkcję w walce z pandemią tuż przed spodziewaną czwartą falą uważamy za decyzję skrajnie niebezpieczną, stanowiącą realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców całego subregionu wałbrzyskiego.

Żądamy przywrócenia Pani Dyrektor Marioli Dudziak na wcześniej zajmowane stanowisko. Jest to niezbędny warunek normalnej pracy szpitala – napisali pracownicy wałbrzyskiej lecznicy.

Oświadczenie wydała także Mariola Dudziak:

(RED)

REKLAMA

REKLAMA